Dommerbetænkning Køge Nord Station

I dommerbetænkningen præsenteres de fire forskellige forslag i arkitektkonkurrencen i tekst og billeder med dommerkomitéens bemærkninger til de enkelte forslag samt med anbefalinger til, hvilke punkter i vinderforslaget, der særligt bør arbejdes videre med. Du finder dommerbetænkningen her.

Læs dommerbetænkningen her