Tonstunge transporter

Seks 40 meter lange, 10 meter brede og op til 144 tons tunge broelementer skal natten mellem den 3. og den 4. juni transporteres fra Køge Havn til Banedanmarks byggeplads ved Køge Nord Station.

Den tonstunge transport sker i forbindelse med byggeriet af Køge Nord Stations 225 meter lange gangbro. Elementerne, der er produceret i Polen, sejles til Køge Havn hvorfra de med særtransporter transporteres til Køge Nord. Transporterne er lagt i aften- og nattetimerne af sikkerhedsmæssige årsager og for at være til mindst mulig gene for trafikanterne. Transporterne er koordineret i samarbejde med beredskab, politi, Vejdirektoratet og Køge Kommune.

Særtransporter fra Køge Havn til Køge Nord
Tre særtransporter vil af to omgange bevæge sig i sneglefart fra Køge Havn via Værftsvej og Lyngvej til motorvejen. Transporterne vil fra motorvejsrampe 32 køre ned på Køge Bugt Motorvejen (M10) og ind i et arbejdsområde som Vejdirektoratet har afspærret. Transporterne vil køre i de to inderste spor af motorvejen i det afspærrede område og derfra direkte ind på byggepladsen på S-banesiden kort før afkørsel 31b via en åbning i autoværnet.

De yderste spor vil være farbare, mens transporterne finder sted. Når de første tre elementer er læsset af, vil transporterne returnere til Køge Havn og hente de sidste elementer. Fem af de i alt seks elementer læsses af på S-banesiden, mens det sidste element transporteres via afkørsel 31b og videre ad Egedesvej frem til byggepladsen ved Nordstjernen. Hver transport tager cirka tre timer.

Køge Nord Station. Visualisering: COBE, DISSING + WEITLING og COWI

Køge Nord Station. Visualisering: COBE, DISSING + WEITLING og COWI

Bromontage til efteråret
Frem til efteråret 2017 skal elementerne gøres klar til selve bromontagen. Når de tonstunge elementer hejses på plads og monteres henover både bane og motorvej vil det være nødvendigt at lukke både motorvej og S-bane.

Spektakulært design
Køge Nord Stations design har høstet international anerkendelse for sit design. Ud over at blive nomineret til en MIPIN for “Best futura project” har stationen været at finde på CNNs liste over de 12 mest spektakulære nye broer. Bag stationens design står COBE og DISIING + Weitling i samarbejde med COWI, som i 2014 vandt projektet i en udbudt arkitektkonkurrence. Med stationen har teamet skabt et markant vartegn for grøn mobilitet og en ny port til København for de godt 100.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de mange daglige pendlere.

Byggeriet gik igang i juli 2016 og stationen åbner i forbindelse med åbningen af Den nye bane København-Ringsted i slutningen af 2018.