KØGE NORD STATION FRA LUFTEN

Hver måned er vores luftfotograf på vingerne for at dokumentere projektets fremdrift. I den forbindelse lægges der løbende luftfotos på hjemmesiden, så du kan følge med i byggeriet fra fugleperspektiv.

Du finder luftfotos fra det sidste halvandet år her.

Luftfoto, Køge Nord, Januar 2017

De syv bropiller som stationens 225 meter lange gangbro skal hvile på tager form