Tidsplan

OVERORDNET TIDSPLAN FOR ANLÆGGET AF KØGE NORD STATION

MARTS 2015 – JULI 2015
• Etablering af perronforkanter på S-bane og fjernbane

EFTERÅR 2016 – FORÅR 2017
Baneteknisk arbejde:
• Etablering af sporunderbygning, sveller og skinner
• Opsætning af kørestrømsanlæg
• Etablering af det nye signalsystem

luftfoto_koege-nord-station_december2016
På fjernbanesiden af Køge Nord Station etableres bropille 1-4

SEPTEMBER 2016 – APRIL 2017
Etablering af bropille 1-7:
• Spunsarbejde
• Jordarbejder
• Fundamentarbejde
• Betonarbejde

SOMMER 2017
Elementerne til gangbroen transporteres fra Køge Havn til Køge Nord Station

EFTERÅR – VINTER 2017
• Bromontage: Elementerne til gangbroen hejses på plads over fjernbane, S-bane og motorvej
• Elevatorer og rulletrapper hejses på plads og monteres

2018
• Etablering af stationens forpladser (cykelparkering etc.)
• Aptering af perroner
• Prøvekørsler og ibrugtagning
• Køge Nord Station og Den nye bane indvies

NB! Tidsplanen er vejledende, og der tages forbehold for ændringer.

LÆS MERE OM BYGGEPLADSEN HER.